integracja sensoryczna pajor certyfikat 1

Certfikowany specjalista integracji sensorycznej w Bochni i Starym Sączu