dyplom terapii manualnej fizjoterapetua bochnia stary sacz

Fizjoterapeuta Przemyslaw pajor uczestniczyl w wielu kursach m.in terapi manaulanej